Album: Lễ hội thành Tuyên 2015 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành