Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp thể dục thể thao Việt Nam

Nhân dịp kỉ niêm 71 năm ngày truyền thống ngành “Thể dục thể thao” 27/3/1946-27/3/2017 và 26 năm ngày truyền thống thể thao Viêt Nam (1991-2017). Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành xin gửi tới bạn đọc chuyên đề “Bác Hồ Với Thể thao Việt Nam”.

Thứ 2, 27/3/2017


Bộ đội Cụ Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016) và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016), Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành xây dựng và triển khai thực hiện nội dung chuyên đề:...

Thứ 2, 12/12/2016


Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành xây dựng và triển khai thực hiện nội dung chuyên đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" qua những bài viết, bài nói của...

Thứ 3, 22/11/2016


TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016, Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã xây dựng nội dung và triển khai thực hiện chuyên đề "Tình cảm của Bác Hồ dành cho Phụ nữ Việt Nam".

Thứ 5, 20/10/2016


BÂNG KHUÂNG THÁNG 7 VỀ

Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2016, Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 về việc tổ chức thực hiện chương trình khảo sát, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chuyên môn...

Thứ 2, 1/8/2016


Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950 - 01/6/2016), Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề: " Bác Hồ với Thiếu nhi Việt Nam" qua những chuyện kể và việc làm thiết thực...

Thứ 2, 13/6/2016


Mùa xuân đầu tiên

Là mùa xuân đầu tiên của chúng tôi, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Ban Quản lý Quảng trường mang tên Bác - Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Trong không gian thiêng liêng và ấm áp tình Bác, chúng tôi cùng nhau đón khoảnh...

Thứ 2, 13/6/2016


Tuyên Quang phát triển công nghiệp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Một trong những di sản lý luận vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta là tư tưởng của Người về phát triển công nghiệp trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo Bác, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì...

Thứ 7, 4/6/2016


Quy hoạch - bước đột phá để phát triển du lịch

Tuyên Quang là vùng đất cổ -“Tuyên Thành vạn cổ án Thăng Long”. Với những di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng và giàu lòng mến khách, Tuyên Quang sở hữu một tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú và hấp dẫn. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh...

Thứ 7, 4/6/2016


Tuyên Quang thực hiện thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cách đây 68 năm, ngày 11/6/1948, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra " Lời kêu gọi thi đua ái quốc" để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện nhiệm vụ cấp bách: chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp công, góp của vào sự nghiệp...

Thứ 7, 4/6/2016Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang