Thông báo về thủ tục đăng ký tham gia hoạt động dịch vụ năm 2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Về thủ tục đăng ký tham gia hoạt động dịch vụ năm 2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Thứ 6, 14/12/2018


Thông báo Bảng niêm yết giá phí, lệ phí các hoạt động dịch vụ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Để nhằm thực hiện tốt công tác Quản lý, đảm bảo cho các hoạt động diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành được thuận lợi, hạn chế việc các điểm dịch vụ thu phí và lệ phí vượt mức theo quy định. Ban Quản lý Quảng trường xin...

Thứ 2, 29/10/2018


THÔNG BÁO

Về việc tạm nghỉ hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Thứ 4, 13/9/2017


Về việc tạm nghỉ hoạt động vui chơi trẻ em tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Về việc tạm nghỉ hoạt động vui chơi trẻ em tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Thứ 4, 7/9/2016


NỘI QUY QUẢNG TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH

Để bảo vệ, gìn giữ và phát huy lâu dài giá trị Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ban Quản lý Quảng trường thông báo Nội quy Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đề nghị mọi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động diễn ra tại Quảng trường...

Thứ 4, 13/7/2016Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang