Đoàn đại biểu dự Hội nghị sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ Hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021 - 16:15
Sáng ngày 26/4/2021, trước giờ khai mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu dự Hội nghị do đồng chí Chẩu Văn Lâm- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn; đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Chẩu Văn Lâm- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lên thỉnh chuông khai lễ và dâng hương tại ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đoàn đại biểu dự Hội nghị sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tạo đc sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; phong trào đã lan tỏa rộng khắp và dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm ở mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập ngày càng thực chất, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ , đảng viên; vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu được nâng lên rõ rệt; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lưu bút tại sổ vàng lưu niệm

Trước Anh linh Bác kính yêu, đoàn đại biểu xin hứa giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. 

                                                                                Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụLượt xem: 197 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: