THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CỬA ĐỀN THỜ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2020 - 9:3
Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhân dân trong và ngoài tỉnh về việc mở cửa trở lại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân nhân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Sau thời gian tạm đóng cửa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện công tác tu bổ, sửa chữa, đến nay công trình đã hoàn thành.
Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhân dân trong và ngoài tỉnh về việc mở cửa trở lại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 15/12/2020.

Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành xin trân trọng thông báo!Lượt xem: 312 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: