Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động dâng hương, tham quan tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 - 8:56
Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động dâng hương, tham quan tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện tu bổ, sửa chữa

Căn cứ Quyết định 526/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo tạm dừng các hoạt động dâng hương, tham quan tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện công tác tu bổ, sửa chữa Đền thờ.

Thời gian: Từ ngày 28/10/2020 đến 28/12/2020.

Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo!Lượt xem: 543 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: