Thành ủy Tuyên Quang quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX
Thứ Hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020 - 7:36
Ngày 30-9, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên và các đại biểu dự hội nghị.

Mục tiêu tổng quát của Đại hội là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đại hội đã quyết nghị 12 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 130 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt 74%; thu hút 1 triệu lượt khách du lịch; hàng năm giảm 20% hộ nghèo trên tổng số hộ nghèo của năm…

Hội nghị đã triển khai Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp; chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình cụ thể, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; phân công rõ nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện trên tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy kết quả thực hiện của cá nhân, đơn vị làm cơ sở để kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng như đánh giá người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy đảng tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

                                                                                                                                                          Tin, ảnh: Thu Hương Lượt xem: 131 views

Tổng số: 187 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: