Một số bài viết, tư liệu quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Độc lập
Thứ Ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020 - 15:16
Cách đây 75 năm, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hằng năm, Người có những bài viết, bài nói, lời kêu gọi vừa mang tính tổng kết thực tiễn, vừa có tính chất hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội Ngày nay giới thiệu một số tư liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9 đang lưu giữ tại các trung tâm lưu trữ và các bảo tàng ở Việt Nam.

1. Bản thảo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Lễ kỷ niệm 10 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Trong Lời kêu gọi, Người nêu rõ những thay đổi trên thế giới và trong nước, những thắng lợi vẻ vang, những khó khăn cũng như nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời gian tới. Mở đầu, Người viết: “Cách đây 10 năm, cũng ngày hôm nay và ở chỗ này, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tuyên bố thành lập. Sau những năm tháng thử thách oanh liệt, nhân dân ta lại vui vẻ chúc mừng 10 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày hôm nay là một ngày vẻ vang của nhân dân Việt Nam, cũng là ngày vui mừng chung của các dân tộc bị áp bức và của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình”. Và cuối cùng, Người khẳng định: “Chúng ta mạnh dạn tiến lên với lực lượng đoàn kết nhất trí của toàn dân, với lòng tin tưởng chắc chắn vào tương lai vẻ vang của Tổ quốc, với tinh thần tất thắng của một dân tộc anh hùng. Trong cuộc kháng chiến anh dũng 8, 9 năm qua, chúng ta đã thắng lợi, trong cuộc đấu tranh chính trị ngày nay, chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

2. Bản thảo Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cuộc mít tinh của nhân dân Thủ đô kỷ niệm 14 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9-1959.

Trong bài viết, Người khẳng định: “Hôm nay là một ngày vui sướng của chúng ta, cũng là một ngày vui sướng của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, của các nước bạn trong phong trào dân tộc giải phóng. Trong 14 năm qua, phe ta ngày càng mạnh. Kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quốc phòng của nước ta ngày càng tiến bộ và sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Chúng ta quyết xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Chúng ta nhất định thắng lợi”.

3. Bản thảo Diễn văn bế mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Ngày Quốc khánh 2-9-1960.

Trong Diễn văn bế mạc, Người nhấn mạnh: “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử, nước Việt Nam ta có một ngày mừng Quốc khánh nghiêm trang và long trọng, tưng bừng và vui vẻ như ngày Quốc khánh hôm nay”. Cuối bài có đoạn: “Trong lúc chúc mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam sẽ sum họp một nhà”.

4. Bản thảo bài viết Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 15 tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội (Liên Xô, tháng 9-1960).

Nội dung viết về những thành quả, sự đóng góp và niềm tự hào của cách mạng Việt Nam đối với con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân các nước thuộc địa anh em. Mở đầu Người viết: “Ngày 2 tháng 9, nhân dân chúng tôi sẽ kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Nhân dân chúng tôi rất tự hào là người đầu tiên trong nhân dân các nước thuộc địa đã đập tan ách thực dân tàn bạo và giành độc lập dân tộc, phá vỡ nền tảng của chủ nghĩa thực dân Pháp và mở ra con đường giải phóng cho nhân dân các nước thuộc địa anh em; Nhân dân chúng tôi lại càng tự hào hơn nữa vì là người đầu tiên trong nhân dân các nước mới được giải phóng trở thành thành viên của đại gia đình xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô là người anh cả quang vinh. Thực vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nước Đông Nam Á, một nhà nước thực sự dân chủ mà công nhân và nông dân đã xây dựng ở Việt Nam. Việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ của nhân dân chúng tôi chống xâm lược Pháp và phong kiến Việt Nam”. Cuối bài viết, Người khẳng định: “Với niềm tin và sự thống nhất của dân tộc chúng tôi và với sự giúp đỡ hào hiệp của các nước anh em, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự thành công của chúng tôi”.

5. Bản thảo Thư gửi thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9-1965.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy sinh gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Bởi vậy, Người luôn đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc khách 2-9, Người viết Thư gửi thanh niên, biểu dương thanh niên cả nước đã hăng hái tham gia và có đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam; định hướng chí khí cách mạng cho thanh niên: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ có giá trị nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người, mà còn góp phần tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng thế giới. Những hình ảnh hoạt động cùng với những bài viết, bài nói, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn trường tồn với thời gian. Chúng ta tưởng nhớ công lao to lớn của Người, đồng thời vận dụng tinh thần và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Người hằng mong muốn.

                                                                                                                                                               Theo Hà Nội mới Lượt xem: 374 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: