Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành - hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020 - 17:7
Hưởng ứng hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động, Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã có tác phẩm dự thi với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức trao 05 Giải A, 9 Giải B, 11 Giải C và 12 Giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí đạt giải và các cơ quan đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao Giải A cho tập thể Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(Lãnh đạo Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành nhận giải thưởng)


Đây là cuộc thi với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người, đề cao giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; động viên, khen thưởng các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Giải thưởng chính là sự ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trong hoạt động  quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020, đồng thời là động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng lập thành tích trong học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương của Bác trong những năm tiếp theo.

Tin bài: HT

 

 

 

 

 

 Lượt xem: 55 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: