THÔNG BÁO VIỆC TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 - 16:33
Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Căn cứ Công văn số: 213/SVHTTDL-QLVH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19.
Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành đề nghị các hộ dịch vụ tham gia hoạt động tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tạm nghỉ hoạt động:
- Thời gian: Từ ngày 26 tháng 3 năm 2020 đến khi có thông báo mới.
Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo và đề nghị các điểm hoạt động dịch vụ trò chơi trẻ em tại Quảng trường nghiêm túc thực hiện./.Lượt xem: 832 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: