Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 - 16:35
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự nhất trí của Chi bộ Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành; Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 13/5/2017 Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

 Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Phan Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Vũ Văn Huy - Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

Tại Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoá I, nhiệm kỳ 2017 – 2019, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các chương trình hành động của toàn Đoàn trong nhiệm kỳ tới; kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành khoá I; bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành  khoá II đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 02 vào Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành khoá II nhiệm kỳ 2019 - 2022; đồng chí Hà Thu Thảo được giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Linh giữ chức vụ Phó bí thư Chi đoàn.

Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn bộ đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Kết quả của Đại hội sẽ là tiền đề rất cơ bản, với những bước đột phá, sáng tạo mới, tạo sự phát triển mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

                                                                                                 Tin: Hà Thảo

 Lượt xem: 319 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: