Thông báo về thủ tục đăng ký tham gia hoạt động dịch vụ năm 2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018 - 16:56
Về thủ tục đăng ký tham gia hoạt động dịch vụ năm 2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

     Căn cứ Quyết định 230/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành;

     Căn cứ Công văn 1125/UBND-TC ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc hoạt động dịch vụ;

     Căn cứ Công văn 1658/UBND-TC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu-chi hoạt động dịch vụ;

     Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-SVHTTDL ngày 25/7/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Quảng Nguyễn Tất Thành thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang;

     Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành;

     Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động dịch vụ tại Quảng trường biết và chuẩn bị hồ sơ, cụ thể như sau:
     * Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ năm 2019, gồm có:
     1. Đơn xin đăng ký hoạt động dịch vụ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (kèm theo 02 ảnh 3x4cm)
     2. Xác nhận dân sự của địa phương nơi cư trú (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai)
     3. Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu photo công chứng.
     4. Bản cam kết.
     Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018 (không nhận hồ sơ khi hết thời hạn)

     Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính-Tổng hợp, Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành (liên hệ Đ/c Huyền, Sđt: 0345.238.782; Đ/c Nhài, Sđt: 0982.633.238).

Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo./.Lượt xem: 2004 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: