THÔNG BÁO
Thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2017 - 13:20
Về việc tạm nghỉ hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-SVHTTDL ngày 07/8/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ các hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc, lần thứ nhất, tại tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, các hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em đang diễn ra tại Quảng trường vào khung giờ, từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Để đáp ứng yêu cầu về không gian và mặt bằng , đảm bảo an toàn phục vụ các hoạt động trong Chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất, tại tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành;   

Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành thông báo lịch tạm nghỉ hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em tại Quảng trường, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 27/9 đến hết ngày 05/10/2017.

 - Sau khi kết thúc chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc, lần thứ nhất, tại tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017, các hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em hoạt động trở lại như bình thường.

Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo và đề nghị các điểm hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em tại Quảng trường nghiêm túc thực hiện. Nếu hộ dịch vụ nào cố tình không chấp hành thì Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ tùy theo mức độ vi phạm để xử lý./.

Tin: PNLượt xem: 541 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: