Về việc tạm nghỉ hoạt động vui chơi trẻ em tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2016 - 11:34
Về việc tạm nghỉ hoạt động vui chơi trẻ em tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

           Căn cứ Kế hoạch số 48a/KH-SVHTTDL ngày 20/7/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016;

          Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, các hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em đang diễn ra hàng ngày tại Quảng trường vào khung giờ, từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Để đáp ứng yêu cầu về không gian và mặt bằng phục vụ Chương trình hợp tác phát triển du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành dự kiến tạm dừng nghỉ hoạt động vui chơi trẻ em tại Quảng trường, cụ thể như sau:

          - Thời gian: Từ ngày 07/9  đến ngày15/9/2016.

          - Sau khi kết thúc chuỗi các hoạt động nằm trong Chương trình Lễ hội, các hoạt động vui chơi trẻ em hoạt động trở lại như bình thường.

          Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trân trọng thông báo và đề nghị các điểm hoạt động dịch vụ vui chơi trẻ em tại Quảng trường nghiêm túc thực hiện.Lượt xem: 733 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: