Một số mục tiêu trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Thứ Hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021 - 9:10
Theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tình có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao; ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO…

 

Theo TTXVNLượt xem: 484 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: