Chùm ảnh Bác Hồ với Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 - 15:10
Tuyên Quang là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, có vị thế chiến lược quan trọng trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã ở, làm việc trên đất Tuyên Quang gần 6 năm, tại hơn 32 địa điểm khác nhau, gắn liền với những sự kiện quan trọng của Đảng, Bác Hồ với lịch sử dân tộc ta.

 

Theo hochiminh.vn

Sưu tầm: Phòng Nghệp vụLượt xem: 95 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: