TUYÊN QUANG - 190 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ Năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021 - 15:41
HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU TỈNH TUYÊN QUANG - 190 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1831-2021)”

 

Công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi trên thiết bị di động.

Chiều ngày 13/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức  phát động đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng về kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái thiết lập tỉnh (1991 - 2021). Qua cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; củng cố niềm tin, lòng tự hào về truyền thống quê hương cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, những thành tựu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

 

Thương  Nguyễn.

Sưu tầm: Phòng Nghiệp vụLượt xem: 208 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: