Thủ đô Khu giải phóng xưa và nay
Thứ Hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021 - 11:6
Trong cách mạng Tháng Tám 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, Trung tâm lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thành công Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

 

Sưu tầm: Phòng Nghiệp vụ

 

 

 Lượt xem: 135 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: