KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 8 năm 2021 - 15:54
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong Bản Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống của những người làm công tác văn hóa thông tin cách mạng.

Trải qua 76 năm hình thành và phát triển (28/8/1945 - 28/8/2021), ứng với mỗi giai đoạn lịch sử và những nhiệm vụ chiến lược khác nhau, ngành Văn hóa Thông tin luôn phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay, ngành Văn hóa Thông tin không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và trở thành một lực lượng tin cậy của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, vai trò và vị trí của ngành ngày càng được khẳng định trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

ẢNH: NGUỒN BÁO NHÂN DÂN

Sưu tầm: Phòng Nghiệp vụLượt xem: 143 views
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: